Mazal Tovs

10/11/16

Mazel tov to Mr. & Mrs. Yossi Amsel upon the birth of  a baby girl. Mazel tov to the grand parents Mr. & Mrs. Shulem Vais.

Mazel tov to Mr. & Mrs. Shlomi Rubenstein upon the birth of  a baby girl. Mazel tov to the grand parents Mr. & Mrs. Ari Koenig.

Mazel tov to Mr. & Mrs. Chaim Koenig upon the birth of  a baby girl. Mazel tov to the grand parents Mr. & Mrs. Ari Koenig.

 

09/16/16

Mazel tov to our baal kora and baal tokaya Rabbi Avigdor & Tzvia Feintuch on the engagement of their daughter Rachelly to Yanky Heinemann.

 

09/08/16

Mazel tov to Moshe & Aliza Slansky upon the birth of  a baby boy. Mazel tov to the grand parents Jay & Leora Fenster.